Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


Nagłówek

Aktualności

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Szanowni Państwo, Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy...

Wyniku naboru wniosków prowadzonego w ramach środków PFRON od 13.07.2018 do 27.07.2018

Załączniki Wyniki naboru wniosków prowadzonego w ramach środków PFON od 13.07.2018 do 27.07.2018...

Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych od 13.07.2018 do 27.07.2018 r.pdf

Załączniki Lista rankingowa wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk...

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej od 13.07.2018 do 27.07.2018 r.pdf

Załączniki Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej od...

Uroczyste pożegnanie członka zespołu opiniującego

7 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Urszuli Porańskiej - kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy...

Kurs Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej oraz Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem z egzaminem ECDL

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby w wieku  powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, dla których został ustalony II profil pomocy...

Ważna informacja dla pracodawców chcących zatrudnić cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Pracodawco! Jeżeli złożyłeś wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, wniosek został zarejestrowany i otrzymałeś zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji...

Aktywni z pasją

W czerwcu odbyły się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie oraz w Filii w Miastku bezpłatne spotkania i warsztaty rozwojowe dedykowane osobom powyżej 50 roku życia. Doradcy...

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma obowiązek poinformować pisemnie właściwy powiatowy...

Uproszczenie procedury dot. zezwoleń na pracę cudzoziemca w wybranych zawodach

Pracodawca, chcący zatrudnić cudzoziemca, musi złożyć wniosek u wojewody o wydanie zezwolenia na pracę (wyjątek: zezwolenie typu S, które wydaje starosta).  Co do zasady...

Wyświetlanie 1 - 10 z 131 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę