Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Janusz Wiczkowski
dyrektor
wiczkowski@pup.pl 59 822 22 27 13 (Sekretariat)
Stanisław Cieplik
zastępca dyrektora
cieplik@pup.pl 59 822 22 27 13 (Sekretariat)

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Alicja Kosińska
kierownik
kosinska@pup.pl 59 823 41 15 9
Natalia Burandt
p.o. kierownika działu
burandt@pup.pl 59 823 41 10 9
Małgorzata Dwulit
zastępca kierownika
dwulit@pup.pl 59 857 06 14 Filia Miastko, pok. 14
Katarzyna Gut
dotacje dla bezrobotnych
gut@pup.pl 59 823 41 23 3
Aneta Klaman
refundacje dla pracodawców na wyposażenie i doposażenie miejsca pracy, dotacje dla bezrobotnych
klaman@pup.pl 59 823 41 23 3
Jolanta Kruze
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych
kruze@pup.pl 59 823 41 35 7
Jolanta Gawin
refundacje prac interwencyjnych
gawin@pup.pl 59 823 41 36 7
Renata Wałdoch – Kroll
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych
waldoch@pup.pl 59 823 41 37 7
Beata Szczypior
pośrednictwo pracy
szczypior@pup.pl 59 823 41 12 sala obsługi
Małgorzata Kroll
pośrednictwo pracy
megier@pup.pl 59 823 41 09 Sala obsługi
Ilona Ramczykowska
pośrednictwo pracy
iramczykowska@pup.pl 59 823 41 09 sala obsługi
Joanna Szychucka
pośrednictwo pracy
szychucka@pup.pl 59 823 41 11 sala obsługi
Anna Litwin
pośrednictwo pracy
litwin@pup.pl 59 823 41 10 sala obsługi
Anna Cichosz
pośrednictwo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, EURES
cichosz@pup.pl 59 823 41 08 sala obsługi
Karolina Domaszk
staże
domaszk@pup.pl 59 823 41 07 sala obsługi
Julia Starzyńska
staże
starzynska@pup.pl 59 823 41 07 sala obsługi
Halina Pacan
pośrednictwo pracy
pacan@pup.pl 59 823 41 13 sala obsługi
Magdalena Tomaszewska
szkolenia
tomaszewska@pup.pl 59 823 41 26 14
Aniela Mielewczyk
szkolenia
mielewczyk@pup.pl 59 823 41 27 14
Malwina Gierszewska
przyjmowanie wniosków na dotacje oraz refundacje
gierszewska@pup.pl 59 823 41 27 14
Małgorzata Dakiniewicz
doradca zawodowy
dakiniewicz@pup.pl 59 823 41 17 ul. Młyńska 8 pok. 1
Agnieszka Wieczorek
doradca zawodowy
wieczorek@pup.pl 59 823 41 33 ul. Młyńska 8 pok. 3
Anna Maksym
pośrednictwo pracy
maksym@pup.pl 59 857 88 74 Filia Miastko pok. 5
Zbigniew Wereszko
pośrednictwo pracy
wereszko@pup.pl 59 857 88 74 Filia Miastko pok. 5
Krystyna Janczak
pośrednictwo pracy / statystyka
janczak@pup.pl 59 857 06 16 Filia Miastko pok. 16
Małgorzata Ganżumow
pośrednik pracy
ganzumow@pup.pl 59 857 88 73 Filia Miastko, pok. 17
Izabella Taukin
pośrednik pracy
taukin@pup.pl 59 857 06 10 Filia Miastko, pok. 17
Małgorzata Antoniak
doradca zawodowy
antoniak@pup.pl 59 857 06 01 Filia Miastko pok. 24
Zofia Minciukowska
doradca zawodowy
minciukowska@pup.pl 59 857 06 02 Filia Miastko pok. 24

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Ewa Peplińska
kierownik
peplinska@pup.pl 59 823 41 28 10
Iwona Turnak
ZUS
turnak@pup.pl 59 823 41 34 6
Halina Pacan
rejestracja
pacan@pup.pl 59 823 41 13 11
Bożena Wiatrowska
rejestracja
wiatrowska@pup.pl 59 823 41 14 11
Lucyna Skierka
wydawanie zaświadczeń do potrzeb emerytalno-rentowych
skierka@pup.pl 59 823 41 31 12
Jadwiga Jaworska
naliczanie zasiłków, wydawanie PIT-11
jaworska@pup.pl 59 823 41 32 12
Grażyna Rygliszyn
naliczanie zasiłków, wydawanie PIT-11
rygliszyn@pup.pl 59 823 41 30 12
Emilia Pokładowska
rejestracja, wydawanie zaświadczeń, przyjmowanie wniosków do zasiłku po powrocie z pracy za granicą
pokładowska@pup.pl 59 823 41 19 sala obsługi

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Marta Ilgert
kierownik działu
ilgert@pup.pl 59 823 41 39 8
Bolesław Hadler
kierowca
- 59 823 41 21 1
Marek Szulist
obsługa informatyczna
szulist@pup.pl 59 823 41 21 1
Iwona Szyca
stanowisko ds. Zamówień Publicznych
szyca@pup.pl 59 823 41 01 8
Brygida Cyrzan
obsługa Archiwum, prowadzenie dokumentacji osób bezrobotnych nieaktywnych
cyrzan@pup.pl 59 823 41 32 12
Magdalena Rogalska
obsługa sekretariatu, inspektorat ds BHP
rogalska@pup.pl 59 822 22 27 13 (sekretariat)
Justyna Osińska
pomoc administracyjna - biurowa
osinska@pup.pl 59 822 22 27 13 (sekretariat)
Ewa Werra
sprzątaczka
- - -

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Katarzyna Bela
główny księgowy
bela@pup.pl 59 823 41 03 2
Lidia Czapiewska
obsługa księgowa
czapiewska@pup.pl 59 823 41 04 4
Irena Strzałba
obsługa księgowa
strzalba@pup.pl 59 823 41 04 4
Katarzyna Wnuk Lipińska
księgowość budżetowa
kaiser@pup.pl 59 823 41 04 4

Referat ds. Programów

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Ewelina Pałubicka-Dybka
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
palubicka@pup.pl 59 823 41 24 5
Adrianna Kozakowska
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
kozakowska@pup.pl 59 823 41 25 5
Iwona Adamczyk
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
adamczyk@pup.pl 59 823 41 25 5
Hanna Misiura
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
misiura@pup.pl 59 823 41 24 5

Filia Miastko

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Adam Witka-Jeżewski
Kierownik PUP Filii w Miastku
jezewski@pup.pl 59 857 06 15 Filia Miastko, pok. 15
Barbara Skowronek
sekretariat
skowronek@pup.pl 59 857 06 13 Filia Miastko pok 13
Andrzej Bartosiński
pracownik do prac lekkich
- - -
Mirosława Kisiel
sprzątaczka
- - -

Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Daniela Sikorska
rejestracja
sikorska@pup.pl 59 857 06 07 Filia Miastko pok 7
Edyta Ekiert
rejestracja
ekiert@pup.pl 59 857 06 06 Filia Miastko pok 6
Ewa Zommer
naliczanie zasiłków, wydawanie PIT-11
zommer@pup.pl 59 857 06 08 Filia MIastko pok 8
Krystyna Gołębiewska
ZUS
golebiewska@pup.pl 59 857 06 11 Filia Miastko pok 11
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę