Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  •   Biuletyn Informacyjny "Bytowski Rynek Pracy"
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Cel programu :  Celem programu specjalnego jest doprowadzenie uczestników programu do zatrudnienia oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego i utrzymanie zatrudnienia. Uczestnicy programu: 15 osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi lub bezrobotnymi z ustalonym III profilem pomocy   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę