Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  •   Biuletyn Informacyjny "Bytowski Rynek Pracy"
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców. ...

Cel programu:  Celem programu specjalnego jest doprowadzenie uczestników programu do zatrudnienia oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego i utrzymanie zatrudnienia. Uczestnicy programu:   15 bezrobotnych w tym: kobiet, dłużników alimentacyjnych lub mężczyzn w wieku 50 lat i więcej.   Formy wsparcia: ...

Cel programu :  Celem programu specjalnego jest doprowadzenie uczestników programu do zatrudnienia oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego i utrzymanie zatrudnienia. Uczestnicy programu: 15 osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi lub bezrobotnymi z ustalonym III profilem pomocy   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę