Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

  •   Biuletyn Informacyjny "Bytowski Rynek Pracy"
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV)

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców. ...

Cel programu:  Celem programu specjalnego jest doprowadzenie uczestników programu do zatrudnienia oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego i utrzymanie zatrudnienia. Uczestnicy programu:   15 bezrobotnych w tym: kobiet, dłużników alimentacyjnych lub mężczyzn w wieku 50 lat i więcej.   Formy wsparcia: ...

Cel programu :  Celem programu specjalnego jest doprowadzenie uczestników programu do zatrudnienia oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego i utrzymanie zatrudnienia. Uczestnicy programu: 15 osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi lub bezrobotnymi z ustalonym III profilem pomocy   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę