Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Janusz Wiczkowski
dyrektor
wiczkowski@pup.pl 59 822 22 27 15 (Sekretariat)
Stanisław Cieplik
zastępca dyrektora
cieplik@pup.pl 59 822 22 27 15 (Sekretariat)

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Alicja Kosińska
kierownik działu IR
kosinska@pup.pl 59 823 41 15 10
       
Katarzyna Gut
dotacje dla bezrobotnych
gut@pup.pl 59 823 41 22 3
Aneta Klaman
refundacje dla pracodawców na wyposażenie i doposażenie miejsca pracy, dotacje dla bezrobotnych
klaman@pup.pl 59 823 41 23 3
Jolanta Kruze
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych
kruze@pup.pl 59 823 41 35 7
Jolanta Gawin
refundacje prac interwencyjnych
gawin@pup.pl 59 823 41 36 7
Renata Wałdoch – Kroll
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych
waldoch@pup.pl 59 823 41 37 7
Joanna Kuryś
prace interwencyjnem roboty publicznem, psu, dojazdy
kurys@pup.pl 57 857 06 17 Filia Miastko pok 17

Referat ds. Programów

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Iwona Adamczyk
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
adamczyk@pup.pl 59 823 41 25 5
Ewelina Pałubicka-Dybka
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
palubicka@pup.pl 59 823 41 24 5
Justyna Kluszczyńska
specjalista ds. programów - stażysta
kluszczynska@pup.pl 59 823 41 23 3
Hanna Misiura
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
misiura@pup.pl 59 823 41 24 5
Adrianna Kozakowska
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
kozakowska@pup.pl 59 823 41 25 5
Malwina Gierszewska
przyjmowanie wniosków na dotacje oraz refundacje
gierszewska@pup.pl 59 823 41 27 16Dział Usług Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Natalia Burandt
kierownik działu UR
burandt@pup.pl 59 823 41 16 13
       
Joanna Szychucka
pośrednictwo pracy
szychucka@pup.pl 59 823 41 11 sala obsługi
Magdalena Tomaszewska
szkolenia
tomaszewska@pup.pl 59 823 41 26 16
Aniela Mielewczyk
szkolenia
amielewczyk@pup.pl 59 823 41 27 16
Karolina Domaszk
staże
domaszk@pup.pl 59 823 41 07 16
Krystyna Redlarska-Król
doradca zawodowy - stażysta
redlarska@pup.pl 59 823 41 17 ul. kard. Josyfa Slipyja pok. 34
Agnieszka Wieczorek
doradca zawodowy
wieczorek@pup.pl 59 823 41 33 ul. kard. Josyfa Slipyja 8 pok. 34
Zbigniew Wereszko
pośrednictwo pracy
wereszko@pup.pl 59 857 88 74 Filia Miastko pok. 5
Anna Maksym
pośrednictwo pracy
maksym@pup.pl 59 857 88 73 Filia Miastko pok. 5
Małgorzata Antoniak
doradca zawodowy
antoniak@pup.pl 59 857 06 01 Filia Miastko pok. 24
Zofia Minciukowska
doradca zawodowy
minciukowska@pup.pl 59 857 06 02 Filia Miastko pok. 24
Beata Rekowska
pośrednictwo pracy - stażysta
rekowska@pup.pl 59 823 41 12 sala obsługi
Krystyna Janczak
pośrednictwo pracy / statystyka
janczak@pup.pl 59 857 06 16 Filia Miastko pok. 16

Referat ds. zatrudniania cudzoziemców i EURES

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Małgorzata Dwulit
kierownik referatu
dwulit@pup.pl 59 857 06 14 Filia Miastko, pok. 14
Anna Cichosz
pośrednictwo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, EURES
cichosz@pup.pl 59 823 41 08 14
Izabella Taukin
pośrednik pracy
taukin@pup.pl 59 857 06 10 Filia Miastko, pok. 17
Anna Litwin
pośrednik pracy, obsługa pracodawców
litwin@pup.pl 59 823 41 09 14

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Lucyna Skierka
kierownik
skierka@pup.pl 59 823 41 28 11


Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji Bytów

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Iwona Turnak
ZUS
turnak@pup.pl 59 823 41 34 6
Bożena Wiatrowska
rejestracja
wiatrowska@pup.pl 59 823 41 14 12
Aneta Klaman
wydawanie zaświadczeń do potrzeb emerytalno-rentowych
klaman@pup.pl 59 823 41 31 9
Jadwiga Jaworska
naliczanie zasiłków, wydawanie PIT-11
jaworska@pup.pl 59 823 41 32 9
Monika Reihs
naliczanie zasiłków, wydawanie PIT-11
reihs@pup.pl 59 823 41 30 9
Emilia Pokładowska
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
pokładowska@pup.pl 59 823 41 13 12

Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji Miastko

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Daniela Sikorska
specjalista ds. ewidencji i świadczeń
sikorska@pup.pl 59 857 06 07 Filia Miastko pok 7
Katarzyna Rymon-Lipińska
rejestracja
rymon.lipinska@pup.pl 59 857 06 06 Filia Miastko pok 6
Barbara Skowronek
Inspektor powiatowy
skowronek@pup.pl 59 857 06 13 Filia Miastko pok 13

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Marta Ilgert
kierownik działu
ilgert@pup.pl 59 823 41 39 8
Justyna Osińska
zamówienia Publiczne
osinska@pup.pl 59 823 41 01 8
Magdalena Rogalska
obsługa sekretariatu, inspektorat ds BHP
rogalska@pup.pl 59 823 22 27 15 (sekretariat)
Marek Szulist
obsługa informatyczna
szulist@pup.pl 59 823 41 21 1
Bolesław Hadler
kierowca
- 59 822 41 21 1
Monika Wasilewska
obsługa Archiwum, prowadzenie dokumentacji osób bezrobotnych nieaktywnych
wasilewska@pup.pl 59 823 41 32 9
       
       

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Katarzyna Bela
główny księgowy
bela@pup.pl 59 823 41 03 2
Ilona Ramczykowska
obsługa księgowa
iramczykowska@pup.pl 59 823 41 04 4
Agnieszka Megier
pomoc administracyjna-biurowa
megier@pup.pl 59 823 41 00 4
Katarzyna Wnuk Lipińska
księgowość budżetowa
kaiser@pup.pl 59 823 41 04 4

Filia Miastko

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Adam Witka-Jeżewski
Kierownik PUP Filii w Miastku
jezewski@pup.pl 59 857 06 15 Filia Miastko, pok. 15
       
Andrzej Bartosiński
pracownik do prac lekkich
- - -
Mirosława Kisiel
sprzątaczka
- - -

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę