Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Janusz Wiczkowski
dyrektor
wiczkowski@pup.pl 59 822 22 27 15 (Sekretariat)
Stanisław Cieplik
zastępca dyrektora
cieplik@pup.pl 59 822 22 27 15 (Sekretariat)

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Alicja Kosińska
kierownik działu IR
kosinska@pup.pl 59 823 41 15 10
Katarzyna Gut
dotacje dla bezrobotnych
gut@pup.pl 59 823 41 22 3
Malwina Gierszewska
refundacje dla pracodawców na wyposażenie i doposażenie miejsca pracy, dotacje dla bezrobotnych
gierszewska@pup.pl 59 823 41 23 3
Jolanta Kruze
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych
kruze@pup.pl 59 823 41 35 7
Jolanta Gawin
refundacje prac interwencyjnych
gawin@pup.pl 59 823 41 36 7
Renata Wałdoch – Kroll
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych
waldoch@pup.pl 59 823 41 37 7
Małgorzata Jaszul
pomoc administracyjna
jaszul@pup.pl 59 823 41 10 Sala obsługi

Referat ds. Programów

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Iwona Adamczyk
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
adamczyk@pup.pl 59 823 41 25 5
Ewelina Pałubicka-Dybka
pisanie programów pomocowych oraz monitorowanie programów z EFS
palubicka@pup.pl 59 823 41 24 5

Dział Usług Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Natalia Burandt
kierownik działu UR
burandt@pup.pl 59 823 41 16 13
Joanna Szychucka
pośrednictwo pracy
szychucka@pup.pl 59 823 41 11 Sala obsługi
Aleksandra Walczak
pośrednictwo pracy
walczak@pup.pl 59 823 41 12 Sala obsługi
Hanna Misiura
szkolenia
misiura@pup.pl 59 823 41 26 16
Aniela Mielewczyk
szkolenia
amielewczyk@pup.pl 59 823 41 27 16
Karolina Domaszk
staże
domaszk@pup.pl 59 823 41 07 16
Krystyna Redlarska-Król
doradca zawodowy
redlarska@pup.pl 59 823 41 17 ul. kard. Josyfa Slipyja pok. 34
Łukasz Lis
doradca zawodowy
lis@pup.pl 59 823 41 33 ul. kard. Josyfa Slipyja 8 pok. 34
Zbigniew Wereszko
pośrednictwo pracy
wereszko@pup.pl 59 857 88 74 Filia Miastko pok. 5
Adriana Kozakowska
pośrednictwo pracy
kozakowska@pup.pl 59 857 88 75 Filia Miastko pok. 5
Małgorzata Antoniak
doradca zawodowy
antoniak@pup.pl 59 857 06 01 Filia Miastko pok. 23
Zofia Minciukowska
doradca zawodowy
minciukowska@pup.pl 59 857 06 02 Filia Miastko pok. 24
 

Referat ds. zatrudniania cudzoziemców i EURES

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Małgorzata Dwulit
kierownik referatu
dwulit@pup.pl 59 857 06 14 Filia Miastko, pok. 14
Anna Cichosz
pośrednictwo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, EURES
cichosz@pup.pl 59 823 41 08 14
Anna Litwin
pośrednik pracy, obsługa pracodawców
litwin@pup.pl 59 823 41 09 14
Izabella Taukin
pośrednik pracy
taukin@pup.pl 59 957 06 07 Filia Miastko,
pok. 7

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Lucyna Skierka
kierownik
skierka@pup.pl 59 823 41 28 11


Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji Bytów

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Iwona Turnak
Specjalista ds. kadr
turnak@pup.pl 59 823 41 34 6
Aneta Suszko
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
suszko@pup.pl 59 823 41 31 9
Jadwiga Jaworska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
jaworska@pup.pl 59 823 41 32 9
Monika Reihs
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
reihs@pup.pl 59 823 41 30 9
Emilia Pokładowska
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
pokladowska@pup.pl 59 823 41 13 12

Referat Ewidencji, Świadczeń i Informacji Miastko

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Katarzyna Rymon-Lipińska
Specjalista ds. rejestracji
rymon.lipinska@pup.pl 59 857 06 06 Filia Miastko pok 6
Ewa Zommer
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
zommer@pup.pl 59 857 06 08 Filia Miastko pok 8

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Marta Ilgert
kierownik działu
ilgert@pup.pl 59 823 41 39 8
Justyna Osińska
zamówienia Publiczne
osinska@pup.pl 59 823 41 38 8
Lucyna Szulc
obsługa sekretariatu
szulc@pup.pl 59 823 22 27 15 (sekretariat)
Magdalena Rogalska
obsługa sekretariatu, inspektorat ds BHP
rogalska@pup.pl 59 823 22 27 15 (sekretariat)
Marek Szulist
obsługa informatyczna
szulist@pup.pl 59 823 41 21 5
Barbara Skowronek
Inspektor powiatowy
skowronek@pup.pl 59 857 06 13 Filia Miastko pok 13

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Katarzyna Bela
główny księgowy
bela@pup.pl 59 823 41 03 2
Ilona Ramczykowska
obsługa księgowa
iramczykowska@pup.pl 59 823 41 04 4
Anna Grochowska
obsługa księgowa
grochowska@pup.pl 59 823 41 00 4
Katarzyna Wnuk Lipińska
księgowość budżetowa
kaiser@pup.pl 59 823 41 04 4

Filia Miastko

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Adam Witka-Jeżewski
Kierownik PUP Filii w Miastku
jezewski@pup.pl 59 857 06 15 Filia Miastko, pok. 15
       

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę